”Framtidens Företag är en kvalitetsstämpel.”
– Caroline Valen, Repositon

Inkubatorn för nytänkande tjänsteföretag

Framtidens Företag utvecklar startups och tillväxtföretag. Vi ger företagen struktur, affärsutveckling och möjligheten att sitta i en miljö tillsammans med andra företagare i samma situation.

Vad gör en inkubator?
“Business incubation is a dynamic process of business enterprise development.
Incubators nurture young firms, helping them to survive and grow during the start-up period when they are most vulnerable. Incubators provide hands-on management assistance, access to finance. The offer entrepreneurial firms shared office services, access to equipment, flexible leases- all under one roof” (NIBA, National Business Incubation Association)

Framtidens Företag ger dig stöd, engagemang och erfarenhet så att du kan bli ett tillväxtbolag.


Fakta om oss och våra bolag:

  • 80% av våra bolag är livskraftiga efter tre år, 
  • Våra bolag har uppmärksammats på listor som 33-listan, Red Herring och Big29
  • Vi utsågs 2015 till att vara en av Sveriges hetaste startup-miljöer av Veckans affärer. 
  • 107 bolag har genomgått vår process sedan 2005 (inkubatorn startade 1999)
  • Vi utvärderade 115 affärsidéer under 2015 varav majoriteten kom från näringslivet
  • Under året samarbetade vi med 13 externa coacher med erfarenhet och kompetens inom företagsförvärv, PR-arbete, styrelsekompetens, exportförsäljning osv


Mejla så får du veta mer