Nu öppnar ansökan till inkubatorprogrammet!

Nu öppnar 2018 års andra omgång av ansökning till inkubatorprogrammet.
Utveckla din affärsidé
Vi har nätverk, kontakter, andra entreprenörer och en inspirerande miljö.

 

Vår Funktion

Framtidens Företag fungerar som länk genom samverkansmöten, tillsätter externt tillsatta affärsutvecklare, intern affärsutveckling och nätverksaktiviteter till inkubatorns bolag. Detta bidrar till att stimulera utvecklingen utav bolag och byggandet av hållbara tillväxtföretag.
Den öppna miljön bidrar till affärskontakter och möten mellan finansiärer och bolag. Inkubatorbolagen ger möjlighet till tillfällig arbetsmiljö och tillgång till teknisk utrustning.
Läs mer om oss

Hur jobbar Framtidens Företag?

Framtidens Företag fungerar som länk genom samverkansmöten, tillsätter externt tillsatta affärsutvecklare, intern affärsutveckling och nätverksaktiviteter till inkubatorns bolag. Detta bidrar till att stimulera utvecklingen utav bolag och byggandet av hållbara tillväxtföretag.
Den öppna miljön bidrar till affärskontakter och möten mellan finansiärer och bolag. Inkubatorbolagen ger möjlighet till tillfällig arbetsmiljö och tillgång till teknisk utrustning.
Läs mer om hur vi jobbar

Miljön

Arbetsmiljön består av arbetsplatser, fasta eller tillfälliga, mötesrum och konferensrum. Miljöerna möjliggör ett flexibelt arbetsnyttjande utifrån tid och plats. De flexibla arbetsplatserna är av tillfällig karaktär och i slutet av dagen ska bolaget återställa arbetsplatsen så denna kan nyttjas av annan nästkommande dag. De fasta arbetsplatserna är enbart för det bolag som har tillgång till allokerad plats och kan inte utnyttjas av bolag utan fast plats.

Vad vi förväntar oss av företagen?

Grundkriteriet är en idé med växtkraft och innovationshöjd
För-inkubatorn är en period på sex månader där startup-företaget verifierar sin marknad och kund. För att gå vidare ska ni ha kunder eller kapital. Vi stöttar dig i utveckling av er idé och ser till att du har ett värdeerbjudande utifrån ett kundperspektiv. Du ska ha verifierat din kund genom försäljning eller investeringar innan du kan gå vidare i processen.

Bra, nu har du fått mycket information så det är dags att ansöka!

Vad får du hos Framtidens Företag?

Framtidens Företag erbjuder Startup-företag utveckling och stöttning för tillväxt. Våra lokaler ger förutsättningar för gemenskap och kreativitet för dig som företagare. Vi kan hjälpa till att bistå med struktur i styrelser, ledningsgrupp och styrelsearbeten. Kompetens inom utbildning om behov av ledarskap, förhandlingsteknik, och kontakter till nätverk och affärsänglar för finansiering. Vi tar själva inga ägarandelar då det är ert eget företag som skall tjäna pengar på er egna affärsidé. Affärsutvecklingen och entreprenörskapet skall växa genom vårt inkubatorprogram. För att söka ska affärsmodellen eller affärsplanen vara redo att lansera eller expandera. Du ska ha en stark och hållbar affärsidé som du vill skala upp och nå internationella marknader med er marknadsstrategi. Du är lyhörd och vill dela med dig av dina erfarenheter. Tillsammans gör vi ditt företag lönsamt!

För-inkubatorn är en period på sex månader där startup-företaget verifierar sin marknad och kund. För att gå vidare ska ni ha kunder eller kapital. Vi stöttar dig i utveckling av er idé och ser till att du har ett erbjudande utifrån ett kundvärdes perspektiv. Du ska ha verifierat din kund genom försäljning eller investeringar innan du kan gå vidare i processen. Utan försäljning lyckas du inte!

Under tiden som ert företag är i Inkubatorprogrammet så har vi löpande möten och feedbacksamtal där vi tittar på affärsplanen och affärsutvecklingen och sätter löpande delmål tillsammans. Uppföljningen dokumenteras för att kunna användas som beslutsstöd för er framtida utveckling och ekonomistyrning. Vi vill att er strategi och tillväxt ökar och att ni blir ett hållbart företag och varumärke som skall lyckas på den svenska och internationella marknaden.

Några av de saker som vi kan hjälpa er med är följande

• Affärsutveckling och affärsplan med interna och externa affärsutvecklare
• Kompetensutveckling om behov finns inom ledarskap, marknadsföring,
• Kontorsplats & mötesrum samt ett fullt utrustat kontor i centrala Göteborg
• Sitta tillsammans med andra drivna företagare och entreprenörer
• Nätverk till kapital
• Uppföljning och feedback