Inkubatorprogram

Inkubatorprogrammet – för nya och befintliga bolag som är redo att lansera eller expandera.

Inkubatorn stöttar bolaget i att snabbare och säkrare nå tillväxt och internationell expansion.
Detta gör vi genom att utgå ifrån entreprenörens mål och vision vilket skapar individuella handlingsplaner och utveckling av såväl entreprenör som affärsidé.

För att säkerställa att entreprenören ger ett bra kunderbjudande arbetar vi med Value Creation Forum-metodiken och tar in expertpaneler för att tillsätta så väl extern kompetens som att säkerställa att erbjudande till kund och finansiärer är tydligt.

Vi hjälper er att etablera, skala upp och utveckla bolaget, få igång försäljning, verifiera ert kunderbjudande, skapa ett vinande team  och ser till att ni har ett bra pitchdeck att ta in kapital på.

Vi arbetar strukturerat med plan, mål, milstolpar och aktiviteter samt löpande avstämningar.
Målsättningen är att företaget ska bedriva en professionell verksamhet som på egen hand kan skapa tillväxt och resultat samt leva upp till sin vision och sina värderingar.

För att söka till ska ni ha:

  • Ni har identifierat er kund och har ett specifikt angreppssätt för att nå dem.
  • Ni har en tjänsteidé med någon digitallösning kopplat till idén
  • Ni har en nytänkande, bärkraftig och ekonomiskt hållbar affärsidé .
  • Ert företag har tillväxtpotential och siktar på att nå en global marknad

Ansök om plats!

Är du den vi söker?  Ansök till Inkubatorprogrammet

Om ni blir ett Framtidens Företag krävs det att ni:

  • har förmågan att omsätta idéer och entreprenörskap till konkreta affärer.
  • är öppna för aktiv coachning och rådgivning.
  • har aktiva och heltidsarbetande ägare i företaget.
  • är intresserade av att delta i Framtidens Företags aktiviteter.
  • tillsammans med oss tar fram en individuell utvecklingsplan med mål och avstämningar.
  • lämnar VD-rapporter och redovisar hur det går för företaget.

Utvärdering

Det första ni gör efter att ni ansökt om att bli ett Framtidens Företag är att presentera er affärsidé för oss på Framtidens Företag. Efter diskussion och genomgång av ett antal punkter gör vi en bedömning av hur väl företaget uppfyller våra kriterier. Oavsett hur det går får ni sakkunnig, konkret och givande feedback av våra experter om hur ni kan gå vidare.

Verifiera, skala upp och utveckla

Inkubatorn tar dig som företagare och din affärsidé vidare genom affärsutveckling av såväl dig som entreprenör som ditt företag. Vi tittar på affärsmodellering, organisationsbyggande, kompetensutveckling och finansiering. Varje program skräddarsys efter dina behov och erfarenheter. Som VD i era bolag ingår ni i våra VD-möten där ni har tillgång till ett forum med inkubatorns andra ledare.