Integritetspolicy Framtidens Företag

Vi behöver ibland spara och behandla personuppgifter om dig, så som e-mailadress, namn, adress, telefonnummer, organisation då vi dels kan komma ha en löpande kommunikation avseende ansökningar och dels för att kunna hålla er uppdaterade på ändringar och nyheter. Det är viktigt för oss och att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.

Vilka personuppgifter sparas?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna informationstext beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i våra marknadsföringsaktiviteter.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med andra. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi använder även nyhetsbrevstjänsten MailChimp som lagrar uppgifterna i USA och detta regleras enligt EU-U.S. Privacy Shield Framework. Läs mer om MailChimps Privacy Policy här.

BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Ändamål

Leverera personligt anpassade marknadsförings- och säljinsatser. För deltagare i våra program finns separata policies.

Behandlingar som utförs

 • Information om program, event, innehåll och nyheter som är relevant och går in under intresseavvägning hos mottagaren.
 • Profilering och kategorisering i form av persona baserat på användning på hemsida, tester och andra aktiviteter.
 • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll baserat på hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster och var du befinner dig i köpprocessen.
 • Riktade marknads- och säljinsatser baserat på ovan.

Uppgifter som vi kan komma att spara:

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan till något av våra program sparas bara så länge som ansökan är under utvärdering. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse (med möjliga avtalspartner). När du fått besked om din ansökan raderas dina personuppgifter.

 • Namn
 • Ort
 • E-post
 • Företag
 • Titel
 • Roll
 • Telefonnummer
 • Intresseområden
 • Utmaningar
 • Bransch
 • Koppling till ”persona” som speglar hur vi bedömt ditt intresse av våra tjänster.

Det finns alltid möjlighet att avregistrera sig

Lagringsperiod

Om du registreras i systemet på grund av en aktivitet på hemsidan (exempelvis nedladdning av information där du får ange dina kontaktuppgifter) och inte har några andra engagemang hos Framtidens Företag efter din första kontakt, raderas dina personuppgifter efter 12 månader. Vårt nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration.

Radering 

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Kakor (Cookies)

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Användaren ska också ha möjlighet att samtycka till om cookies ska få lagras på datorn, vilket kan ske genom inställningar i den browser (webbläsare) som användaren har.

Vad änvänds cookies till?

Cookies skickar viss information om användarna till oss och vårt ändamål med dessa är för webbanalys. Till exempel

 1. För att få information om hur besökare interagerar med webbplatsen.
 2. För annonsering. Med hjälp av cookies kan vi anpassa annonsering efter surfbeteende.
 3. För att förbättra kundupplevelsen.

Google Analytics

Framtidens Företag använder detta spårningsverktyg för analys av besökarna. Vi har avtal med Google som garanterar att användare förblir anonyma och att ingen identifierbar information skickas eller delas. Läs mer om hur Google analytics använder cookies

Följande aktörer använder cookies för att styra annonsering och samla statistik som utgör underlag för ersättning av annonsering. Läs mer om hur de olika partnerna jobbar med cookies:

Double Click (en del av Google)

Facebook (Facebook Pixel code)

Linkedin

Hotjar

Hotjar analyserar hur användarna navigerar över sidorna på siten med muspekaren. Inspelning av besökarens muspekare sker i syfte att analysera hur besökarna interagerar med webbsidan. Användarnas data anonymiseras och det finns ingen unik identifierare av besökare. Läs mer om hur Hotjar använder cookies.

Hur tackar jag nej till cookies?

Om du inte vill acceptera cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefiler inte laddas ner i din dator. Då stängs alla cookies av.

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR? 

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss admin@framtidensforetag.se.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.