Bootstrapping – metoder för smart start och hållbart företagande

Nu är det återigen dags för Open Office här på Framtidens Företag.
Första datumet är 4 fabruari och då har vi nöjet att bjuda på en riktigt bra lunchföreläsning  med Joachim Keim i ämnet Bootstrapping

“Boostrapping är ett begrepp som förekommer i många olika sammanhang. Inom företagsutveckling pratar man om finansiell bootstrapping där det handlar om att undvika att använda finansiella resurser från externa investerare.

I varierande grad måste grundarna nyttja egna medel för att finansiera verksamheten vilket innebär en risk.
Å andra sidan innebär det en stor frihet i att bestämma hur verksamheten ska drivas och utvecklas.” (Spazio)

När: 4 februari
Var: Framtidensföretag Viktoriagatan 19
Tid: 12.00-13.00
Anmälan: jessica@framtidensforetag.se