Digitalakademin

Almi Företagspartner och Google håller den 29 november 2016 en kostnadsfri utbildning för små och medelestora företag på Chalmers i Göteborg 

Ni kan välja vilken utbildning som passar er bäst.

1) Bli hittad online: Hur hittar dina kunder dig online och varför är det viktigt att bli hittad?
2) Driv trafik till din hemsida: I vilka digitala kanaler finns dina kunder och hur marknadsför man sig i dessa kanaler?
3) Besökare blir kunder: Hur får vi besökare att bli kunder för att öka omsättningen?

Läs mer på: https://events.withgoogle.com/digitalakademidagen-i-goteborg/registrations/new/