Dr STD Deep Tech of the week hos SISP

Läs intervjun med Cecilia Videcél som berättar om hennes resa från Los Angeles till Göteborg

https://www.sisp.se/deeptech-of-the-week-19