Föreläsning Göteborg Goes Global

Den 22 januari höll GU Holding och ALMI en föreläsning i samverkan med Framtidens Företag, Chalmers Inovation och Encubator på ämnet: Göteborg Goes Global. Föreläsare var Tomas Bennich från ALMIA/Inovationsbron och Fredrik Junestrand från Business Sweden ( del av Exportrådet ).