Framtidens Företag söker nya bolag

Har du en affärsidé som på sikt kan nå nationell och internationell marknad?
Har du drivkraften och viljan att bygga ett framgångsrikt företag?
Oavsett om du står inför en företagsstart eller redan har ett företag ger Framtidens Företag dig nya möjligheter att växa genom kontakter och kunskap.

Vi har centralt belägna lokaler i Göteborg där vi har marknadsmässiga men fördelaktiga avtal med helhets lösningar så det blir enkelt för dig som företagare.

För Vem?
• Vi vänder oss till nya eller befintliga bolag som är redo att lansera eller expandera.
• Vi vänder oss till tjänsteföretag med bakgrund från akademi eller näringsliv.
• Vi vill att du ska ha ett eget specifikt angreppssätt för att ni dina kunder och att du ska vara medveten om vem din kund är.
• Vi anser att alla entreprenörer har olika behov och vi anpassar allt i våra processer efter dig.
Till inkubatorprogrammet kan du söka om du har identifierat din kund och har en tillväxtstrategi.
Inkubatorn tar dig som företagare och din affärsidé vidare genom affärscoacher från näringslivet som vi tillsätter efter behov.
Varje program skräddarsys efter dina behov och erfarenheter.
Som VD i era bolag ingår ni i våra vd-möten där ni har tillgång till ett forum med inkubatorns andra ledare. Forumet är ett erfarenhetsutbyte mellan företagsledarna där vi även för diskussion i aktuella frågor.

Kontakta oss på info@framtidensforetag.se för att få veta mer.