Vi välkomnar Wingefors Invest som ny samarbetspartner.

WI är en professionell affärsinvesterare som satsar på tidiga projekt drivna av inovativa och modiga entreprenörer.