Om oss

Framtidens Företag har sedan 2005 hjälpt 110 entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till framgångsrika tillväxtföretag. Vi erbjuder startups stöd i form av affärsutveckling, tillgång till finansiering och nätverk samt en plats i ett community med andra framgångsrika entreprenörer. Tillsammans har våra bolag och alumni-bolagen en omsättning på över 290 miljoner kronor, och 210 anställda, 80 kvinnor 130 män.

Framtidens Företag riktar sig till drivna entreprenörer. Vi jobbar med tjänsteföretag med internationella ambitioner och tillväxtpotential.

Vi skapar hållbara företag genom att tillhandahålla en arena där olika erfarenheter möts och resultatet blir en kompetensmångfald vilket ger nya infallsvinklar.

På så sätt kan vi som grupp utvecklas med både hårda och mjuka komponenter. Det gör resultatet bättre och skapar hållbar utveckling.

Två anställda sköter verksamheten och utöver det anlitar vi ett antal externa coacher vid behov.
Vi som jobbar på Framtidens Företag i Göteborg är Malin och Jessica.

Ca 110 bolag har suttit hos oss genom åren, några av de mer kända är Net CleanLets Deal och Appland.
Företag som startade sin bana hos oss. Tillsammans med andra företag och med stöttning från oss och vårt nätverk har de tagit steget från små till stora, från startups till etablerade företag.
Vi är en engagerad inkubator som har lång erfarenhet av inkubation därför lyckas våra bolag. Vi tar inga ägarandelar och vi kan därför ge er ett opartiskt engagemang. Ditt företag är ditt när du flyttar in och ditt när du flyttar ut, om du själv inte valt att ta in andra delägare.

 

Låter det som som något för dig?

Ansök till Inkubatorprogrammet

Finansiärer

För att få en region som växer och skapar förutsättningar finns det många som investerar i oss och våra bolag

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är vår främsta finansiär. Genom att stimulera nyföretagande och förbättra förutsättningarna för utveckling av befintligt näringsliv arbetar Västra Götalandsregionen för att stärka ett ekonomiskt nyskapande i Västra Götaland. Nyckelord är kompetensförsörjning, förnyelse och tillgänglighet.

Besök hemsida

Samarbetspartners

Hogia AB

Hogia-gruppen består av Hogia AB med dotterbolag, Hakenäs Gård AB samt Hakenäs Gård Konsult AB. Hogia-gruppens kärnverksamhet är programvaruverksamhet. Kontinuerligt underhålls och vidareutvecklas en mycket stor uppsättning programvaror avsedda att stödja verksamheten i företag av många olika slag och inom många olika marknadssegment. Kontakta Hogia

Besök hemsida

Wingefors Invest

Wingefors Invest med sitt huvudkontor i Karlstad är en professionell affärsängel som satsar på tidiga projekt drivna av nytänkankande och modiga entreprenörer. Vill du komma i kontakt med Wingefors invest för att se om de är intresserad av din affärsidé?

Besök hemsida

Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet är ett av de största universiteten i Nordeuropa med ca 50 000 studenter och mer än 5 000 anställda. Samarbetet med Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, övriga samhället och näringslivet har stadigt fördjupats under senare år, liksom de internationella kontakterna och samverkansprojekten.

Besök hemsida

Bellis Växtmiljö

Bellis Växtmiljö har arbetat med växtinredningar i offentlig miljö sedan starten 1982. De är i dag ett av Sveriges ledande växtinredningsföretag med ca 30 medarbetare. Bellis Växtmiljö sköter växterna hos över 1 100 företag runtom i Sverige.

Besök hemsida

SEB

Vi är övertygade om att entreprenöriellt tänkande liksom innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld. Vi finns för att göra det möjligt för dem att uppnå sina ambitioner och lyckas i såväl goda som svåra tider. Oavsett om ditt företag är stort eller litet, nystartat eller etablerat så hjälper vi dig att växa. Vi ger dig kvalificerad rådgivning och hjälper dig med allt från finansiering till att skapa trygghet genom rätt försäkringar. Med våra paketlösningar och digitala tjänster får du en enklare vardag som företagare.

Besök hemsida

SISP

Vi är även medlemmar i branschföreningen för Swedish Incubators & Science Parks – SISP. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

Besök hemsida

VINK - Västsvenska inkubatorerI projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd. Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem, kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir regionen och dess inkubatorer starkare och mer kända för sitt goda arbetsresultat, vilket består främst av att fler nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt. Det skapar också fler nya
arbetstillfällen. Syftet är att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen, till att börja med hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar. Därefter att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer, vilka skapats och förädlats från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industri. Det tredje syftet är att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer, för att därigenom stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är Framtidens Företag, GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Fra, Gothia Innovation, Sahlgrenska Science Park och Innovatum.

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.