Nu öppnar ansökan till inkubatorprogrammet!

Nu öppnar vi ansökan till vårt inkubatorprogram 2019.

Vi ingår sedan 2018 i Vinnovas Excellensprogram och de bolag som blir antagna samt har en digitaltjänst eller affärsidé kan ansöka upp till 50.000:- för att verifiera sin affärsidé eller tjänst.

Sista ansökningsdag är ändrat till 25:e Januari

Vår Funktion

Framtidens Företag startades år 1999 genom ett initiativ från Västra Götalands Regionen (VGR), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och näringslivet men är sedan 2000 en fristående inkubator och inte kopplat till något universitet annat än genom samarbeten. Vi har sedan en tid tillbaka möjlighet till inkubationsstöd genom Vinnova Excellens.

Framtidens Företag riktar sig till driva entreprenörer. Vi jobbar med tjänsteföretag med internationella ambitioner och tillväxt potential.

Vi skapar hållbara företag genom att tillhandahålla en arena där olika erfarenheter möts och resultatet blir en kompetensmångfald vilket ger nya infallsvinklar.

Läs mer om oss

Hur jobbar Framtidens Företag?

Framtidens Företag fungerar som länk genom samverkansmöten, tillsätter externt tillsatta affärsutvecklare, intern affärsutveckling och nätverksaktiviteter till inkubatorns bolag. Detta bidrar till att stimulera utvecklingen utav bolag och byggandet av hållbara tillväxtföretag.

Bolag i Excellenceprogrammet kan ansöka totalt upp till 250.000:- för olika aktiviteter för att utveckla eller skala upp. Man kan ansöka ett bidrag om upp till 50.000:- för varje projekt och bolaget kan ha ett projekt aktivt och detta måste avslutas innan man kan söka ytterligare bidrag.

Vi kan hjälpa er med de individuella behov som finns som kan finnas:

  • Finansiering – stöd och hjälp kring finansiering (VC, bank, andra lån och bidrag)
  • Försäljning – Ibland kan det vara svårt att se vad man ska ha för betalningsmodell, pris på tjänst eller produkt eller hur affärsmodellen och marknadsanalysen ser ut, detta hjälper vi er med..
  • Bygga team – vi hjälper er att titta på hur du kan bygga upp ditt blivande team.
  • Marknadsföring – stöd och hjälp att hitta den marknadsföring som kan passa er bäst.
  • Kontor och utrustning – vi har olika kostnadseffektiva platser på vårt kontor med tillgång till nätverk, printer, moderna miljöer med bra mötesplatser mm.

Ni kommer framförallt kunna arbeta med andra entrepenörer och dela deras erfarenhet och insikter.

Läs mer om hur vi jobbar

Miljön

Arbetsmiljön består av arbetsplatser, fasta eller tillfälliga, mötesrum och konferensrum. Miljöerna möjliggör ett flexibelt arbetsnyttjande utifrån tid och plats.

De flexibla arbetsplatserna är av tillfällig karaktär och i slutet av dagen ska bolaget återställa arbetsplatsen så denna kan nyttjas av annan nästkommande dag. De fasta arbetsplatserna är enbart för det bolag som har tillgång till allokerad plats och kan inte utnyttjas av bolag utan fast plats.

Vad vi förväntar oss av företagen?

Grundkriteriet är en idé som grundar sig i en digitaltjänst eller funktion med växtkraft och innovationshöjd.

För-inkubatorn är en period på sex månader där startup-företaget verifierar sin marknad och kund. För att gå vidare till nästa steg ska bolaget under denna period verifierat sin kund genom försäljning eller investeringar innan du kan gå vidare i processen.

Vi stöttar dig i utveckling av er idé och ser till att du har ett värdeerbjudande utifrån ett kundperspektiv.

Under hela tiden i inkubatorn så träffas vi under VD-luncher där bolagen har möjlighet att fördjupa sina reflektioner eller situationer och få inspiration från varandra och utifrån vad respektive bolag är i för steg i sin utveckling.

Vi följer upp bolagen genom uppföljningsmöte på de rapporter som bolagen skickar in till Framtidens Företag som ligger till grund för den individuella coachningen som bolagen kan vara i behov utav.

Tillräckligt med information?

Då är det dags att ansöka!

Ansök till Inkubatorprogrammet

Vad får du hos Framtidens Företag?

Framtidens Företag erbjuder Startup-företag utveckling och stöttning för tillväxt. Våra lokaler ger förutsättningar för gemenskap och kreativitet för dig som företagare. Vi kan hjälpa till att bistå med struktur i styrelser, ledningsgrupp och styrelsearbeten. Kompetens inom utbildning om behov av ledarskap, förhandlingsteknik, och kontakter till nätverk och affärsänglar för finansiering. Vi tar själva inga ägarandelar då det är ert eget företag som skall tjäna pengar på er egna affärsidé. Affärsutvecklingen och entreprenörskapet skall växa genom vårt inkubatorprogram. För att söka ska affärsmodellen eller affärsplanen vara redo att lansera eller expandera. Du ska ha en stark och hållbar affärsidé som du vill skala upp och nå internationella marknader med er marknadsstrategi. Du är lyhörd och vill dela med dig av dina erfarenheter. Tillsammans gör vi ditt företag lönsamt!

För-inkubatorn är en period på sex månader där startup-företaget verifierar sin marknad och kund. För att gå vidare ska ni ha kunder eller kapital. Vi stöttar dig i utveckling av er idé och ser till att du har ett erbjudande utifrån ett kundvärdes perspektiv. Du ska ha verifierat din kund genom försäljning eller investeringar innan du kan gå vidare i processen. Utan försäljning lyckas du inte!

Under tiden som ert företag är i Inkubatorprogrammet så har vi löpande möten och feedbacksamtal där vi tittar på affärsplanen och affärsutvecklingen och sätter löpande delmål tillsammans. Uppföljningen dokumenteras för att kunna användas som beslutsstöd för er framtida utveckling och ekonomistyrning. Vi vill att er strategi och tillväxt ökar och att ni blir ett hållbart företag och varumärke som skall lyckas på den svenska och internationella marknaden.

Några av de saker som vi kan hjälpa er med är följande

• Affärsutveckling och affärsplan med interna och externa affärsutvecklare
• Kompetensutveckling om behov finns inom ledarskap, marknadsföring,
• Kontorsplats & mötesrum samt ett fullt utrustat kontor i centrala Göteborg
• Sitta tillsammans med andra drivna företagare och entreprenörer
• Nätverk till kapital
• Uppföljning och feedback