Inkubatorprogram

Inkubatorprogrammet – för nya och befintliga bolag som är redo att lansera eller expandera.

  • Ni har identifierat er kund och har ett specifikt angreppssätt för att nå dem.
  • Ni har en nytänkande, bärkraftig och ekonomiskt hållbar affärsidé .
  • Ert företag har tillväxtpotential och siktar på att nå en global marknad

Ansök om plats!
De företag som sitter hos oss har ett stort engagemang och växer så det knakar. Studera gärna respektive företags hemsidor för att få en bild av hur det ser ut hos oss idag.

Är du den vi söker? Kontakta oss

Om ni blir ett Framtidens Företag krävs det att ni:

  • har förmågan att omsätta idéer och entreprenörskap till konkreta affärer.
  • är öppna för aktiv coachning och rådgivning.
  • har aktiva och heltidsarbetande ägare i företaget.
  • är intresserade av att delta i Framtidens Företags aktiviteter.
  • tillsammans med oss tar fram en individuell utvecklingsplan med mål och avstämningar.
  • lämnar VD-rapporter och redovisar hur det går för företaget.

Utvärdering

Det första ni gör efter att ni ansökt om att bli ett Framtidens Företag är att presentera er affärsidé för oss på Framtidens Företag. Efter diskussion och genomgång av ett antal punkter gör vi en bedömning av hur väl företaget uppfyller våra kriterier. Oavsett hur det går får ni sakkunnig, konkret och givande feedback av våra experter om hur ni kan gå vidare.

Verifiera, skala upp och utveckla

Inkubatorn tar dig som företagare och din affärsidé vidare genom affärsutveckling av såväl dig som entreprenör som ditt företag. Vi tittar på affärsmodellering, organisationsbyggande, kompetensutveckling och finansiering. Varje program skräddarsys efter dina behov och erfarenheter. Som VD i era bolag ingår ni i våra VD-möten där ni har tillgång till ett forum med inkubatorns andra ledare.