Möt våra coacher

Hos Framtidens Företag arbetar vi med att utveckla bolag genom att tillsätta nya kontaktytor och kompetens. Vi arbetar med ett 10-tal externa coacher från näringslivet för att säkerställa att vi kan erbjuda bra och gedigen erfarenhet till bolagen.

Susanne Olofsson

Susanne Olofsson

En av våra coacher är Susanne Olofsson. Susanne har länge arbetat med företagsrådgivning och styrelsearbete. Vi tillsätter hennes kompetens till de bolag som ska träffa investerare eller söka kapital då Susanne tidigare har erfarenheter som VD för Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB, VD för Ekonord Invest samt varit ansvarig för regionala investeringar i Sjätte AP-fonden.

Hon har också flera års vana av styrelsearbete både i form av utveckling av styrelsearbete och har själv arbetat som styrelseordförande och ledamot i flera bolag. Susanne har förmågan att se helheten i affären och ger bolagen en struktur att förhålla sig till så att de kan lägga en budget och prognoser som ger en tydlig bild till investerare och styrelse.

Karl Sjöblom

Karl Sjöblom

Karl har jobbat med försäljning i 29 år i en rad olika branscher och även internationellt. Från butik, nykundsbearbetning, till försäljningschef och har även jobbat mycket med affärsutveckling, både som anställd och som konsult. Karls fördjupning på Handels i Göteborg var organisation så har ni sådana utmaningar är han ett bra bollplank eller när det gäller att jobba fram processer för olika arbetsuppgifter. Karl är inne på sin andra startup och har därmed god erfarenhet av kapitalanskaffning, vikten av att tillsätta styrelsen på rätt sätt eller jobba med en advisory board. Pitch- och presentationsteknik är en ytterligare kompetens att ta del av från honom.

Jarmo Järvenpää

Jarmo Järvenpää

Jarmo Järvenpää arbetar idag som mentor/coach samt styrelseuppdrag.
Han har mer än 40 års erfarenhet av att styra, leda och utveckla tjänsteföretag.
Har tidigare varit VD, Regionchef, Businessarea manager, i både små och stora tjänsteföretag.

Jimmy Pervik

Jimmy Pervik

Jimmy Pervik är kunnig inom affärsmodeller, tillväxt och lönsamhet för företag med önskan om hög tillväxttakt. Han har bakgrund på Almi Företagspartners huvudkontor som chef för tillväxtrådgivning för hela Sverige.
Han har även skapat världens största mentorprogram för entreprenörer, brinner för tillväxt och hitta optimal affärsmodell för varje situation.
Jimmy är bra på att hjälpa till att hitta riktning, navigera och prioritera. Att rensa bort tillväxtsänken och sätta strategi för att kunna lyfta.

Lotta Ivarsson Lundberg

Lotta Ivarsson Lundberg

Lotta har mångårig erfarenhet av arbete inom försäljning och kommunikation. Under flera år arbetade hon som försäljningschef inom större organisationer, bland annat Scandic Hotels, HRG Nordic samt Manpower. Idag driver Lotta företaget Go for Sales, där hon hjälper företag i varierande branscher och storlek att utvecklas inom sin affärsverksamhet. Hon arbetar som fristående konsult inom ämnena försäljning, service och bemötande. Även områden såsom kundens interna kultur och tillväxt är något som Lotta vägleder inom. Med stort hjärta arbetar hon nära och hjälper beslutsfattare och ledare att utvecklas, såväl sig själva som person och sin affärsverksamhet. Insikt, tydliga mål och en fungerande kommunikation är viktiga nycklar.