Inkubatorn i Kronoberg AB har besökt Framtidens Företag.

Inkubatorn i Kronoberg med sitt kontor i Växsjö var i Göteborg och gjorde ett “studiebesök” hos oss den 17 maj.

Elva personer från näringslivet, kommunen, universitetet, inkubatorns styrelse medlemmar och affärsutvecklare besökte oss i syftet att lära sig mer om vår verksamhet. Inkubatorn i Kronoberg AB är en företagsinkubator som liksom oss satsar på nystartade företag men med fokus på entreprenörer i Kronoberg län. Vi tackar för det trevliga besöket och utbytet av ideér samt den fina karaffen från Videum.* se bild nedan
Vi instämmer i orden – IDÉER FÖDS DÄR MÄNNISKOR MÖTS!

Karaff från Videum