Sista anmälningsdagen 20 november

Måndag den 20 november är sista anmälningsdagen för anmälan till föreläsningen Nyckeltal- mycket snack men liten verkstad.

När: 09.00-12.00, 23 november 2016
Var: Framtidens Företag, Viktoriagatan 19
Följande frågor kan bl. a uppkomma vid analys av ekonomiska rapporter.
Vilka nyckeltal skall jag använda för att analysera ett företag i en specifik bransch?
Vilka komponenter består ett nyckeltal av?
Hur hittar man information för att beräkna nyckeltal?
Hur räknar man fram nyckeltal?
Hur analyserar man nyckeltal och vilken information kan man får fram?
Seminariet har ett stort inslag av praktiska övningar