Stoppa kompetensutvisningar

Läs SISP (Swedish Incubators and Science Parks intresse organisation) publicerade debattartikel med ledarna inom Sveriges innovationsmiljöer som avsändare.

Det är viktigt för Sveriges innovationskraft att regeringen och riksdagen prioriterar att snarast möjligt få de nya reglerna för att stoppa kompetensutvisningar som har påverkat svenska start up bolag.

I en den här debattartikeln kan ni läsa om ledarna för Sveriges innovationsmiljöer anser om nuvarande situation.

https://www.svt.se/opinion/foretradare-for-teknikbranschen-om-entrepenorsvisum