Om oss

Inkubatorn för nytänkande tjänsteföretag

Framtidens Företag startades år 1999 genom ett initiativ från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och är sedan år 2000 en fristående inkubator.

Vi ingår i innovationssystemet i Göteborg – ett antal organisationer som på olika sätt stöder entreprenörer och nyföretagare.>Tre anställda sköter verksamheten och utöver det anlitar vi ett antal externa coacher vid behov. Vi som jobbar på Framtidens Företag i Göteborg är Malin, Jessica och Martin.

Ca 120 bolag har suttit hos oss genom åren, några av de mer kända är Net Clean, Lets Deal och Appland.

Företag som startade sin bana hos oss.
Vi är en engagerad inkubator som har lång erfarenhet av inkubation. Vi tar inga ägarandelar och vi kan därför ge er ett opartiskt engagemang. Ditt företag är ditt när du flyttar in och ditt när du flyttar ut, om du själv inte valt att ta in andra delägare.

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är vår främsta finansiär. Genom att stimulera nyföretagande och förbättra förutsättningarna för utveckling av befintligt näringsliv arbetar Västra Götalandsregionen för att stärka ett ekonomiskt nyskapande i Västra Götaland. Nyckelord är kompetensförsörjning, förnyelse och tillgänglighet.

Besök hemsida

Samarbetspartners

Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet är ett av de största universiteten i Nordeuropa med ca 50 000 studenter och mer än 5 000 anställda. Samarbetet med Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, övriga samhället och näringslivet har stadigt fördjupats under senare år, liksom de internationella kontakterna och samverkansprojekten.

Besök hemsida

SEB

SEB

SEB utsågs till ”Årets småföretagarbank 2013”. Det ska vara enkelt att driva eget! Det här för andra året i rad. Vi är därför mycket nöjda och glada att ha dem som partner i inkubatorn. De har ett stort engagemang för småföretagare och brinner för hållbar tillväxt för samhälle såväl som småföretagare. ”Att hjälpa individer och företag att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda god rådgivning och finansiella medel.” Kontakta SEB för att se vad de kan göra för er

Besök hemsida

SISP

SISP

Vi är även medlemmar i branschföreningen för Swedish Incubators & Science Parks – SISP. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

Besök hemsida

VINK - Västsvenska inkubatorer

VINK - Västsvenska inkubatorer

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd. Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem, kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir regionen och dess inkubatorer starkare och mer kända för sitt goda arbetsresultat, vilket består främst av att fler nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt. Det skapar också fler nya arbetstillfällen. Syftet är att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen, till att börja med hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar. Därefter att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer, vilka skapats och förädlats från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industri. Det tredje syftet är att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer, för att därigenom stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är Framtidens Företag, GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Fra, Gothia Innovation, Sahlgrenska Science Park och Innovatum.

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.