Logo inkubator

Så du vill starta ett företag?

Hur fungerar egentligen en startup? Vilka frågor är det entrepenörerna själva undrar över? I den här presentationen försöker vi belysa några av dessa frågor genom att låta framgångsrika alumner från Framtidens Företag svara på frågorna.

Försök först att kort formulera dina egen tankar kring följande frågor. Skriv ner ett par rader om hur du själv skulle tänka kringa följande frågor och se sedan om dina egna tankar matcher det du läste.

 • Om man skall göra ett så kallat pitch-deck för att få med investerare, vad är bra att tänka på?
 • Hur kan man konkretisera sitt värdeerbjudande?
 • Hur tar man reda på att sin produkt har ett värde på marknaden?
 • Hur identifierar man sin målgrupp och vilken målgrupp skall man prioritera?
 • Hur skall man tänka när man tar in delägare i sitt startup?
 • Hur bygger man sitt team? Vad är viktigt att tänka på vid rekrytering?
 • Hur man bygger en bra miljö för anställda och hur man tar hand om dem när man inte alltid har en bra infrastruktur?
 • Hur bygger man en företagskultur?
 • Hur lanserar man sitt bolag utomlands? Vad är viktigt att tänka på?

» Här kan du ladda ner frågorna som en PDF

Logo inkubator

Hur skapar entreprenörer ett företag i världsklass?

På följande sidor kommer du att få träffa en serie framgångsrika entrepenörer och följa deras erfarenheter. Men innan du gör det bör du först fundera på vad det är som skapar ett framgångsrikt bolag.


Jessica Oldborn

När det kommer till framgång tror sig många ha formeln för att skapa ett framtida tillväxtbolag. Vad som är viktigt att tänka på är att vi människor är individer med olika drivkrafter och drömmar. Det DU måste göra för att skapa ett framgångsrikt företag är att fundera ut vad du som företagare vill. Är ditt mål att arbeta lokalt är ska du inte börja bygga ett globalt företag.

 • Vad brinner du för?
 • Vilka är dina kompetenser?
 • Ta hjälp med det du inte kan och ägna dig åt det du är bra på.
 • Skaffa teammedlemmar som kompletterar.
 • Var schysst men strunta i jante.
 • Hitta en eller flera förebilder och ta inspiration.
Logo inkubator

Hur hittar man finansiering till sitt bolag?

Vilka ingredienser bör vara med i ett pitchdeck?

Många startups behöver finanisering. Ofta har inte investerare tid att sitta ned och lägga mycket tid på alla idéer som kommer in. Därför är det viktigt att du har ett bra pitch deck (en presentation som kort förklarar din idé). Vad är viktigt att tänka på att ha med i ett sådant?


Sofia Magnusson

“Min uppfattning är att investerare framförallt investerar i dig som person - vilket intryck du ger med din passion, ditt driv osv. Det kan man komma långt med, och genom nätverkade och fysiskt sälj få sina första möten.

Men sedan måste man ändå visa att det finns en marknad och efterfrågan för produkten. Så i ett pitchdeck - där man ibland inte får möjlighet att presentera sig IRL - blir det ännu viktigare att man kan presentra siffror som känns trovärdiga.

Att kunna visa siffror för hur stor marknaden är idag, omsättning från andra liknande företag, affärsmodellen är bra - om inte nödvändig - fakta som måste med. Detta i de fall du inte har tagit fram din produkt än. Om du redan har din produkt ute, så kommer kraven på siffror vara ännu högre, med nuv. omsättning m.m.”

Logo inkubator

Hur kan man konkretisera sitt värdeerbjudande?

Du tror självklart på din egen idé, och har naturligtvis in mängd tankar i huvudet som du ännu inte funderat klart över samt inte har hunnit få ner på papper. Hur kan man konkretisera ner det, när man skall träffa en kund eller investerare?


Jonatan Redvik

“Var mycket noga med att hålla isär vilket problem din kund har och din lösning på kundens problem, dvs din vara/tjänst. Börja alltid med problemsidan! Din kund består säkert av olika segment och deras problem eller behov är säkert lite olika? Kontakta riktiga potentiella kunder och säg att du håller på att starta ett företag (alltid bra) och behöver lite feedback på om din bild av deras problem och din lösning är korrekt. Nästan ingen säger nej till att hjälpa till med det och kanske blir det en första kund i framtiden.”

Logo inkubator

Hur mäter vi att vår produkt har ett värde på marknaden?

Hur kan man ta reda på att sin (nu konkreta) idé har ett värde för någon annan? Vad kan man prova och hur skall man tänka för att se det från kundens perspektiv?


Cecilia Videcél

“Börja med att identifiera och prata med tilltänkta slutkunder och de faktiska användarna av din tjänst. Vad har de för problem idag som din tjänst eller produkt skulle lösa? Lyssna på vad de säger och se prata gärna med fler potentiella användare ur olika perspektiv. Har de samma eller liknande problem? Finns det en tydlig problemställning blir det enklare att fokusera på det som skapar värde och gör att kunderna skulle betala för just din tjänst.”

Logo inkubator

Hur identifierar man sin målgrupp och vilken målgrupp skall man prioritera?

När man sedan har konstaterat att sin konkreta idé nu löser ett problem och därmed har ett värde, hur tar man reda på sin faktiska målgrupp? Målgruppen "alla" är väldigt sällan den rätta, så hur kan man konkretisera den?


Alexander Hars

“Börja med att prata med alla i din omgivning. Vem blir mest intresserad? Fortsätt sedan med att kolla vilka dina närmaste konkurrenter är. Försök förstå deras målgrupp. Gå till butiken som säljer konkurrentens produkter och fråga. Försök få reda på vilka kunderna är. Utifrån detta bildar du en hypotes. När du är redo att visa upp eller sälja din produkt/tjänst så prova dina hypotes. Du kommer snart att märka om du träffat rätt. Förmodligen har du fel och får prova dig fram.”

Survey monkey är ett bra tips på ett verktyg som kan hjälpa dig om du behöver skicka enkla undersökningar till dina bekanta, gratis.

Logo inkubator

Hur skall man tänka när man tar in delägare i sin startup?

Förhoppningsvis har din idé nu väckt intresset hos en eller flera investerare. Är alla investerare lika, eller har de olika för- och nackdelar? Hur kan man tänka när man väljer vem man skall ta med sig på resan.


Linus Grinsvall

“Att ta in en ny delägare i ett startuppbolag har två sidor: det personliga och det affärsmässiga. På det personliga planet är det viktigt att hitta en person som ni kommer bra överens med, som ni kan lite på och som ni upplever sätter bolagets intresse framför sina egna. Affärsmässigt är det viktigt att hitta en bra mix på sitt team och ni bör därför eftersträva att hitta delägare som kompletterar er egen kompetens eller kan öppna nya dörrar för er. Ta tid att lära känna personen och ta reda på att de verkligen kan leverera det de lovar. Referenser från tidigare affärspartners är en bra början.”

Logo inkubator

Hur bygger man sitt team? Vad är viktigt att tänka på vid rekrytering?

Nu när idé och investering är klart, hur skall man tänka när man rekryterar nya anställda till sin startup? Vad skall man lägga fokus på? När företaget växer är det viktigt att veta vilka personer man vill hitta.


Lars Karlsson

“Bygg team genom att sätta upp konkreta mål och försök lista ut ungefär vad det krävs för kompetenser och insats för att nå dit. Ge stort eget ansvar men var tydlig med det gemensamma målet och få alla att kommunicera direkt med varandra istället för via den som är ansvarig. Fira framgångar och uppnådda mål tillsammans! Rekrytera framförallt personer på dess egenskaper inte deras meritlista. Se till att personens egna mål och önskemål matchar tjänstens krav och utmaningar. T.ex. söker ni en specialist - anställ inte någon som gärna vill bli chef. Satsa på prestigelösa som kan hjälpa till på olika områden om det behövs.”

Kommunikation är viktigt, se till att ha bra verktyg för detta. Slack har på väldigt kort tid blivit standard inom många företag och är ett bra sätt att sköta internkommunikation.

Logo inkubator

Hur man bygger en bra miljö för anställda och hur man tar hand om dem när man inte alltid har en bra infrastruktur?


Malin Jovanovic Gunnarsson

“En av människans starkaste drivkrafter är känslan av gemenskap. Om du kan locka fram den känslan i ert team ger det ett engagemang som gör er oslagbara. Som chef ansvarar du för att för att måla upp en vision för ditt team och med tydliga mål blir det klart vad som förväntas av dem. Det skapar även känslan av att ni tillsammans arbetar för att uppnå sagda mål Skapa och lev er kultur och låt det finnas en sund struktur i bolaget för att välmående medarbetare presterar bättre än stressade och rädda sådana. Hantera förändrade förutsättningar genom att vara lyhörd för vad som händer i teamet och hantera tex en konflikt tidigt. ”

Logo inkubator

Hur bygger man en företagskultur?

När du börjar få personal måste du också börja tänka på din företagskultur. Är det viktigt för dig att alla träffas och jobbar tillsammans för att bygga teamkänsla? Eller skall folk kunna jobba var som helst för ökad flexibilitet? Här är ett exempel på hur man kan definiera sin kultur:


Lisa Axelberg

“På fello tror vi att FRIHET under ansvar är den enda vägen att gå och att man växer som mest om man får möjlighet att testa sina egna idéer. Att alla visar ett stort ENGAGEMANG i det man gör är grundläggande för att skapa en go LAGANDA. Att den gemensamma presentationen slår den individuella råder det inget tvivel om. Vårt sätt att vara präglas av LEKFULLHET (att vara professionell behöver inte vara tråkigt) och framförallt ÖDMJUKHET. Vi visar respekt för varandra, våra fellos och alla andra. Våra 5 värdeord bildar: F-E-L-L-Ö (Ja, det fick bli så).”

Logo inkubator

Hur lanserar man sitt bolag utomlands? Vad är viktigt att tänka på?

När du nu förhoppningsvis redan existerar på en marknad men vill expandera, hur skall man tänka för att göra det så bra som möjligt? Vad är viktigt vid en expansion internationellt till exempel?


Christian Berg

“Fokus, fokus, fokus. Välj att fokusera på en marknad. Oavsett om den är geografiskt avgränsad eller en marknadsvertikal. Det viktigaste är att hitta ett tydligt fokus för att skapa ditt brofäste för din internationella expansion.”


Undersök din nya marknad
Nätsökningar
PRV
Business Sweden

Etablera en lokal närvaro
Kontor el. postbox
Språklokaliserad sajt
Telefonnummer

Fokusera på ett område
Riktade erbjudanden
Punktinsatser
Fokus

Logo inkubator

Hur tänker du själv?

Förhoppningsvis har du nu fått en insikt i olika frågor som entrepenörer brottas med. Under den här presentationen har vi försökt belysa ett antal olika problem samt hur våra tidigare alumner har försökt lösa dessa, men allt är inte självklart och det finns sällan bara ett rätt svar. Det är viktigt att finna sin egen väg och låta din resa bli på ett sätt som passar dig.