Framtidens Företag utses till excellensinkubator och får miljonbidrag från Vinnova

I somras kom beskedet att Framtidens Företags inkubator klassas som excellent och därmed beviljas en miljon per år under 2018 och 2019 av innovationsmyndigheten Vinnova.

Detta betyder att Framtidens Företag numera är en av de utvalda inkubatorer i Sverige som kan titulera sig få excellensstöd. Det är en bekräftelse att vårt utvecklingsarbete i inkubatorn uppskattas och att Vinnova ser oss som en viktig aktör för att skapa tillväxt Sverige och vår region.

Vinnova gick i början av året ut med en utlysning av sitt excellensprogram. Utlysningen var öppen för alla inkubatorer i Sverige att söka. Framtidens Företag bestämde att det var rätt tid att satsa och se om den processutveckling vi gjort har skapat rätt förutsättningarna att nå den excellenta nivå Vinnova sökte.

I ansökan till Vinnova ingick en genomlysning av inkubatorns verksamhet. Det resulterade i bra feed back på vår process. Vi är stolta över att vi har skapat ett bra ecosystem för att tillsätta kontakter och kompetens till våra bolag. Vår process ger en gedigen grund för bolagen att stå på när de är färdiga med sin inkubation. Processen säkerställer även att bolagen arbetar med hållbara värderingar såväl som jämställda bolag som kompetensförsörjning hos anställda som ägare.

Framtidens Företag kommer att fortsätta att säkerställa att faktiska värden erbjuds bolagens kunder genom affärsutveckling, rätt kontakter och en kreativ arbetsmiljö. Genom Vinnovas satsning kan nu inkubatorn satsa ytterligare på bolagen i processen. Vi vill ta in fler bolag som kan bli framtidens hållbara tillväxtbolag.

Framtidens Företag har i sin portfolio mycket framgångsrika företag som Net Clean, Let’s Deal, Appland och Fello. Nu ser vi framåt och jobbar för att fler bolag ska utvecklas på samma sätt.

Läs mer om Vinnovas utlysning och syftet med nationella inkubatorprogrammet: https://lnkd.in/gyNx6Qj